Prosjekttype: Barnehage

Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF

Kommune: Oslo

Status: Konseptvalgutredning 2017

 
 

KVU Frogner

PÅ oppdrag fra Omsorgsbygg Oslo KF gjennomførte KVADRAT arkitekter AS en konseptvalgutredning for barnehager i bydel Frogner i Oslo. Formålet med oppdraget var å se på ulike plasseringer, og utforminger av barnehager i en bydel med sterkt behov for flere barnehageplasser. Totalt 10 ulike alternativ ble utredet, deriblant ubebygde tomter og eksisterende bebyggelse. Utredningen ble utarbeidet slik at det var mulig å sammenligne de aktuelle alternativene, for å kunne avgjøre hvilke som best tilfredsstilte gitte krav.