Prosjekttype: Reguleringsplan

Byggherre: Dafro AS

Kommune: Melhus

Status: Fedigstilt 2017

 
 

Brubakken melhus

Komplett prosess og utarbeidelse av materiale for detaljreguleringsplan, samt mulighetsstudie og skisseprosjekt for boligfortetting med 6 nye bolighus. Planområdets totalareal er ca. 1,8 da. Reguleringsplanen ble godkjent i april 2017, og boligene ferdigstilles i 2018.