Prosjekttype: Ungdomsskole, Interiør

Byggherre: Vefsn kommune

Kommune: Vefsn

Status: Ferdigstilt 2007

 
 

Kippermoen ungdomsskole

Prosjekt ble vunnet i en åpen anbudskonkurranse for samlet prosjekteringsgruppe (mars 2004). Det ble gjennomført bygningsmessig og teknisk tilstandsvurdering og videre alternativsutredning med utgangspunkt ca 8.200 m2 eksisterende bygningsmasse. Dette resulterte i vedtak om riving av hoveddel av eksisterende bygningsmasse og nybygg for 490 elever (totalt bruttoareal ca 5.900 m2). KVADRAT arkitekter AS bidro i prosess for romprogram og pedagogisk profil.

Prosjektet ble gjennomført ved tradisjonell entreprisedeling. Vi hadde også ansvaret for prosjektering av alle interiørleveranser, inkl evaluering av ombruk av eksisterende møbler og utstyr i samarbeide med skolens representanter.

Kippermoen ungdomsskole fikk i 2011 kommunens byggeskikkpris.