Prosjekttype: Videregående skole

Byggherre: Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Kommune: Levanger

Status: Ferdigstilt 2005

 
 

levanger videregående skole

Ved Levanger videregående skole undersvises det i 10 ulike studieretninger med ca 350 ulike fag. Med eksisterende bygg omfatter bygningsmassen ca 15.500 m2. Bygget er utformet slik at det samlede skoleanlegget skal framstå som én kombinert videregående skole både pedagogisk, administrativt og fysisk. Læringsaktivitetene skal synliggjøres både innad og utad i skolen. Skolens fysiske utforming gir elever og lærere tilhørighet i en hjemmebase samtidig som ingen studieretninger blir isolert fra resten av skolen. Fellesrommene er lett tilgjengelige for alle og tilbyr både formelle og uformelle møteplasser for elever og lærere på tvers av studieretninger og fag. Ved organisering av avdelinger og funksjoner er det lagt vekt på sambruk og arealeffektivitet. Romløsningene er fleksible og gir mulighet for å endre gruppestørrelser og arbeidsmåter.