Prosjekttype: Barneskole, Interiør

Byggherre: Levanger kommune

Kommune: Levanger

Status: Ferdigstilt 2016

 
 

NESHEIM SKOLE

Nesheim skole er en 1-7-skole med ca. 18 klasser. Prosjektet bestod av ombygging av eksisterende bygg og et nytt tilbygg.

Skoleanleggets underetasje tilhører primært klassetrinn 1 og 2. I tillegg til garderober, grupperom og klasserom ligger det her areaker som SFO, skolekjøkken, tegning/tekstil, sløyd og gymsal. Lærerteam for klassetrinn 1 og 2 har sine arbeidsplasser i det nye tilbygget. Skoleanleggets 1. etasje tilhører klassetrinn 3 til og med 7. Klassetrinn 3 og 4 har sine arealer i det nye tilbygget, mens klassetrinn 5, 6 og 7 er i eksisterende bygg. I tillegg til garderober, grupperom og klasserom, huser etasjen datarom, musikkrom, fellesrom og bibliotek. Administrasjon og personalrom ligger i eksisterende bygg. Lærerteam for klassetrinn 3 og 4 har sine arbeidsplasser i det nye tilbygget, mens lærerteam 5 til og med 7 har sine arbeidsplasser i eksisterende bygg.

KVADRAT arkitekter AS gjennomførte alle prosjekteringsfaser frem til og med ferdig bygg. Prosjektet er gjennomført som totalentreprise med FuglesangDahl AS som totalentreprenør.