Prosjekttype: Barnehage

Byggherre: Trondheim kommune

Kommune: Trondheim

Status: Ferdigstilt 2011

 
 

NIDARVOLL BARNEHAGE

Nidarvoll barnehage består av 5 baser, for anslagsvis 85 barn. På hovedplanet er det arealer for både småbarn og storbarn. I 2. etasje er barnehagens administrasjon og felles personalgarderobe plassert. plassert. Barnehagetomten på Nidarvoll er et spennende utgangspunkt for kreativ lek og fysiske utfordringer. Tomten utgjør to nivåer med en til dels bratt skråning imellom. Skråningen heller mot sørøst. Plassering av bygget er basert på en vurdering av bl.a. terrengmessige forhold, universell utforming, sol/ skygge, mulighet for opphold, adkomst mm. Bygget er oppført iht. lavenergistandard.

KVADRAT arkitekter AS gjennomførte alle prosjekteringsfaser frem til og med ferdig bygg. Prosjektet er gjennomført som totalentreprise med Betonmast Trøndelag AS som totalentreprenør.