Prosjekttype: Barneskole, Ungdomsskole

Byggherre: Trondheim kommune

Kommune: Trondheim

Status: Konkurranse 2017

 
 

Nye Huseby, saupstad og kolstad skole

Konkurranse om ny barne- og ungdomsskole som skulle erstatte Huseby ungdomsskole, Saupstad barneskole og Kolstad barneskole. Det nye skoleanlegget skulle være en del av kommunens satsing områdeløft Saupstad - Kolstad. 

Det nye bygget skal være et møtested for lokalsamfunnet og en arena for kulturlivet i nærmiljøet. Vi ønsket å skape et felles bygg med tette forbindelser mellom skolene, samtidig som barne- og ungdomsskolen beholder hver sin identitet. Bygget skal være som et kollektiv, der alle har sine "private" områder, men går sammen om å dele på noen funksjoner. Bygget skal være åpent og inkluderende, og være en god ramme for de mange ulike aktivitetene og gruppene det skal huse.