Prosjekttype: Barnehage, Interiør

Byggherre: Trondheim kommune

Kommune: Trondheim

Status: Ferdigstilt 2019

 
 

ranheimsfjæra Barnehage

Ranheimsfjæra barnehage er dimensjonert for 6 baser, anslagsvis 96 barn. Bygget er basert på Øya barnehage (som Trondheim kommune har valgt som forbildebarnehage for ny kommunale barnehager), men er størrelsesmessig noe mindre. I byggets 1. etasje ligger 4 baser, fordelt på to småbarnsgrupper med separate innganger og garderober. Mellom småbarnsgruppene ligger hovedinngangen med tilhørende garderobefasiliteter for personalet og trapp/heis som betjener hele barnehagen. I forlengelsen av hovedinngangen har barnehagen et stort fellesrom med stor takhøyde som strekker seg over 2 etasjer. I byggets 2. etasje ligger 2 baser som disponeres av én storbarnsgruppe. Storbarnsgruppen har egen inngang og garderobe som nås via utvendig trapp/svalgang. I byggets sentrale del ligger barnehagens administrasjon. Adkomst til administrasjonen er via hovedinngangen i byggets 1. etasje. I tillegg ligger renholdssentral, lager og tekniske rom i byggets øvre etasje. Bygget er oppført i passivhusstandard med utstrakt bruk av massivtre (vegger, etasjeskille og tak) og bærende konstruksjoner av tre. Barnehagen er totalt ca 1.370 m2. 

KVADRAT arkitekter AS gjennomførte alle prosjekteringsfaser frem til og med ferdig bygg. Prosjektet er gjennomført som Best Value Procurement (BVP) med Teknobygg AS som entreprenør. Vi har også hatt ansvar for interiøret i prosjektet.