Prosjekttype: Barnehage

Byggherre: Sommerfuglen Steinerbarnehage AS

Kommune: Trondheim

Status: Ferdigstilt 2007

 
 

sommerfuglen steinerbarnehage

4-avdelings barnehage for ca 56 barn på Havstein i Trondheim. Totalt ca 750 m2. Arkitekturen er inspirert av Steiner-arkitektur (goetheanistisk arkitektur) med uregelmessige former og få rette vinkler, og er utformet i en tett samarbeide med byggherren.

Prosjektet har også hatt klare miljømål, og materialvalg og farger er basert på barnehagens filosofi om økologi og ressursutnytting på alle områder, og naturlige materialer.

Barnehagen har hybrid ventilasjon, hvor det gjennom et eget tårn og underjordisk kulvert tas inn frisk luft. Dette fordeles til de ulike rommene i barnehagen via rør i bakken som sammen med vannbåren fjernvarme bidrar til luft og varme. CO2-målere registrere luftkvaliteten inne i rommene. Når CO2-konsentrasjonen blir høy, trekker vifter dårlig luft ut i himlingen i fellesrommet i midten. En varmeveksler i toppen av himlingen tar vare på varmen, før den brukte luften pumpes ut over taket.