kompetanse

KVADRAT arkitekter AS har både medarbeidere med 20-30 års erfaring som sikrer erfaringssamling og gjennomføringskvalitet, og unge og engasjerte arkitekter med høyt faglig nivå og solid interesse for faget. I tillegg har vi to interiørarkitekter.

Med firmahistorikk tilbake til 1970 har vi naturlig nok en lang referanseliste, med stor spredning i de ulike oppdrag mhp. funksjon, kompleksitet og geografisk plassering mm.

Med bred prosjekteringserfaring for mange ulike funksjoner har en del ansatte hos oss også stor erfaring i prosjektutvikling, prosjekteringsledelse og koordinering av prosjekteringsarbeidet i de ulike faser.

Med lang erfaring fra både utviklings-, prosjekterings- og byggefaser mener vi å kunne bidra aktivt til en effektiv prosess - ikke bare som arkitekt og ansvarlig prosjekterende, men også som prosjekteringsleder, koordineringsansvarlig for samlet prosjekteringsgruppe, og for mindre byggeprosjekter også som byggeleder. Med sentral godkjenning for bygninger og installasjoner i tiltakslasse 3 vil vi også kunne være ansvarlig søker, bidra til at byggherren ivaretar sitt HMS-ansvar iht. byggherreforskriften og bidra til effektive prosesser.