Nyheter

BYGGEPLASSKAMERA - ØVERHAGAEN

Montasje av massivtre er i gang for Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter på Røros.
Passivhus med utstrakt bruk av tre i konstruksjoner og utvendig/innvendige overflater.
Kvadrat er arkitekt i samarbeid med Rambøll Trondheim.

Se bilder fra byggeplasskamera her

NY MEDARBEIDER

Vi ønsker Trude Benum velkommen som ny medarbeider hos oss, hun er interiørarkitekt og styrker dermed vår kompetanse innenfor faget.

BOLIGER TIL SALGS

Nå kan du kjøpe et rekkehus tegnet av KVADRAT arkitekter AS. Prosjektet består av 3 moderne eneboliger i rekke over 3 plan. Boligens uforming med innhold og romfordeling gjør at de egner seg svært godt som familieboliger, hvor det har blitt lagt vekt på gode og funksjonelle løsninger. 

 

 

kompetanse

KVADRAT arkitekter AS har både medarbeidere med 20-30 års erfaring som sikrer erfaringssamling og gjennomføringskvalitet, og unge og engasjerte arkitekter med høyt faglig nivå og solid interesse for faget. I tillegg har vi to interiørarkitekter.

Med firmahistorikk tilbake til 1970 har vi naturlig nok en lang referanseliste, med stor spredning i de ulike oppdrag mhp. funksjon, kompleksitet og geografisk plassering mm.

Med bred prosjekteringserfaring for mange ulike funksjoner har en del ansatte hos oss også stor erfaring i prosjektutvikling, prosjekteringsledelse og koordinering av prosjekteringsarbeidet i de ulike faser.

Med lang erfaring fra både utviklings-, prosjekterings- og byggefaser mener vi å kunne bidra aktivt til en effektiv prosess - ikke bare som arkitekt og ansvarlig prosjekterende, men også som prosjekteringsleder, koordineringsansvarlig for samlet prosjekteringsgruppe, og for mindre byggeprosjekter også som byggeleder. Med sentral godkjenning for bygninger og installasjoner i tiltakslasse 3 vil vi også kunne være ansvarlig søker, bidra til at byggherren ivaretar sitt HMS-ansvar iht. byggherreforskriften og bidra til effektive prosesser.