GENERELT

KVADRAT arkitekter AS har både arkitekter med 20-30 års erfaring som sikrer erfaringssamling og gjennomføringskvalitet, og unge og engasjerte arkitekter med høyt faglig nivå og solid interesse for faget. Vi har dessuten én interiørarkitekt.

KOMPETANSE

Vi har bred erfaring og kompetanse innenfor arkitektur, interiørarkitektur, byplanlegging og design i hele spekteret fra programmering og konseptutvikling til prosjektering og faglig oppfølging i gjennomføringsfasen.

Våre hovedarbeidsområder er kommunale, fylkeskommunale og statlige bygg av ulik størrelse og kompleksitet, men også med prosjekter for private byggherrer – og med virkeområde i hele landet.

Vi har spesialkompetanse med flere referanseprosjekter innenfor områder som barnehager og skoler på alle utdanningsnivå, sykehjem og omsorgsboliger, psykiatriske behandlingsinstitusjoner og idretts- og badeanlegg. Vi har også mange referanser fra øvrige byggkategorier som fritidsboliger, eneboliger og boliganlegg, hotell- og reiselivsanlegg, kjøpesentra og næringsbygg mm.

Vi har erfaring fra mange ulike typer gjennomføring av byggesaker, fra tradisjonelle entreprisemodeller til totalentrepriser og samspillprosjekt. En god del av våre prosjekt er realisert på bakgrunn av deltakelse i konkurranser.

Vårt kontor har gjennom mange prosjekter hatt samarbeide med andre arkitektkontorer for større prosjekteringsoppgaver, og har flere samarbeidspartnere innenfor øvrige fagområder. Med bistand fra våre samarbeidspartnere, vil vi kunne tilby ytelser for komplette prosjekteringsoppdrag. Vi tilbyr i tillegg bistand innen by- og arealplanlegging. Dette dekker alt fra prosessbistand og mulighetsstudier til areal- og detaljplaner etter Plan- og bygningsloven.

I tillegg til bred prosjekteringserfaring for mange ulike funksjoner har vi også stor erfaring i prosjektstyring, prosjekteringsledelse og koordinering av prosjekteringsarbeidet i de ulike faser.

MILJØKOMPETANSE

Vi har gjennom flere spennende prosjekter de siste år opparbeidet god kunnskap om miljø- og energiaspektet ved de ulike deler av byggeprosessen og har flere referanser på bygg med passivhus og lavenergistandard. Vi har også gjennomført prosjekter med alternative løsninger mhp. ventilasjon og bruk av massivtre. Vi har god kunnskap om miljøriktig materialbruk.

KONTORET

Arkitektkontoret ble etablert i 1970 da Kjell Jakobsen startet på Havstein med 1 ansatt. Fra 1976 het vi Jakobsen og Holter, senere Jakobsen og Holter AS med 2 av dagens eiere i selskapet. Fra 1989 skiftet vi navn til Arkitektkontoret KVADRAT AS ettersom begge opprinnelige eiere var ute av selskapet. I 2017 endret kontoret navn til KVADRAT arkitekter AS.

Fra 1970 frem til i dag har kontorbeliggenheten vært på Havstein Vestre på Byåsen i Trondheim. Her deler vi lokaler i en ombygget driftsbygning med flere andre virksomheter.

Vi er i dag et aksjeselskap med 7 aksjonærer, som alle er ansatt i firmaet.

Daglig leder er Toralf Domaas og styreleder er advokat Geir Hatling (Borg Forvaltning).

Den kollektive ansvarsforsikring har vi gjennom Gjensidige Forsikring.

Vårt kvalitetssystem er under kontinuerlig revisjon og er basert på MAKS10 (modell for arkitektkontorets kvalitetssystem) utarbeidet av Arkitektbedriftene.

Øvrig kontorinformasjon:

  • Organisasjonsnr.: 942290071

  • Bank: Orkla Sparebank

  • Regnskap: Sparebank 1 SMN Regnskap AS

  • Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag AS

KOMPETANSE OG GODKJENNINGER

KVADRAT arkitekter AS har sentral godkjenning som ansvarlig søker i tiltaksklasse 3, prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3 og overordnet ansvar for kontroll tiltaksklasse 2.

kontoret_02.jpg
kontoret_04.jpg
kontoret_06.jpg