Prosjekttype: Barnehage

Byggherre: Trondheim kommune

Kommune: Trondheim

Status: Ferdigstilt 2014

 
 

AAstahagen Barnehage

Aastahagen barnehage er dimensjonert for 8 baser, anslagsvis 140 barn. I byggets 1. etasje ligger 4 baser, fordelt på to småbarnsgrupper med egne innganger og garderober. Mellom småbarnsgruppene ligger hovedinngangen og et stort fellesrom. Fellesrommet har stor takhøyde som strekker seg over 2 etasjer. I byggets 2. etasje ligger 4 baser, fordelt på to storbarnsgrupper med egen innganger og garderober. Inngangene til storbarnsgruppen kan nås via utvendige trapper/svalganger. I byggets 2. etasje ligger også barnehagens administrasjon. Adkomst til administrasjonen skjer via trapp og heis i forbindelse med hovedinngangen. Bygget er oppført iht. lavenergistandard. 

Vi hadde ansvaret for detaljprosjektering i en totalentreprise med Betonmast Trøndelag AS som totalentreprenør.