Prosjekttype: Omsorgsbolig, Sykehus

Byggherre: Ål kommune

Kommune: Ål

Status: Ferdigstilt 2016

 
 

Ål helsetun og hallingdal sjukestugu

I mars 2015 vant vi sammen med DBC arkitektur og Veidekke Hallingdal prosjektkonkurransen om totalentreprise med samspillfase og gjennomføring for bygging / rehabilitering av Hallingdal Sjukestugu / Ål Helsetun.

Prosjektet innebærte totalrenoveringer av eksisterende bygningsmasse, dekker/bæresystem ble forsterket og ble brukt som en del av den nye bygningsmassen. Nytt areal (inkludert noe ombygging av eksisterende arealer) utgjør ca 7.700 m2 BTA.

Prosjektet inneholder intermediær avdeling med 20 plasser, dialyse, fødestue, blodbank, 16 omsorgsboliger, legekontor, legevakt, korttidsavdeling med 21 plasser og fellesfunksjoner. Det er lagt vekt på at bygget skal være fleksibelt med gode muligheter for fremtidige tilpasninger, og bæresystemet er forberedt for en ekstra etasje.

Prosjektet ble ferdigstilt i to etapper; intermediær avdeling i løpet av august 2016 og det resterende i løpet av desember 2016. Artikkel i Byggeindustrien.