Prosjekttype: Enebolig

Byggherre: Privat

Kommune: Alstahaug

Status: Rammesøknad 2019

 
 

Prestmarkveien

Prosjektet omfatter ombygging og rehabilitering av en eksisterende enebolig fra 60-tallet samt tilbygg med nytt inngangsparti. Oppdragsgiver er en småbarnsfamilie med to hunder. Sokkeletasjen består av romslig entre med garderobe, fire soverom, bad og diverse bodareal. Hovedplanen er i hovedsak en åpen løsning hvor kjøkken, spisestue og stue er organisert  omkring en funksjonsvegg sentralt i planen.  Kjøkken og stue er visuelt skjermet av funksjonsveggen men forbindes av et gjennomgående areal for spisestue. Det er en egen avskjermet tv-stue i enden av stueareal. I tilknytning til kjøkken ligger vaskerom som også har dør direkte til det fri. 

Vest på tomta er det  planlagt en ny frittstående bygning relativt tett på eksiterende enebolig. Bygningen oppføres i to etasjer hvorav hovedplan i sin helhet består av ny boenhet for tiltakshavers foreldre mens sokkeletasjen er felles garasje- og bodareal både eksisterende og ny bolig. Nybygg får en tilsvarende utforming som eksisterende bygg, med samme orientering, takform og plassering i terrenget.

Boligene har en unik beliggenhet med gode solforhold, panoramautsikt mot fjorden mot nord og skogen i syd.