Prosjekttype: Barnehage

Byggherre: Trondheim kommune

Kommune: Trondheim

Status: Ferdigstilt 2009

 
 

brannhaug barnehage

Brannhaugen barnehage består av 4 baser, både småbarn og storbarn, totalt 69 barn. Barnehagen er et kompakt bygg som delvis er oppført i to etasjer, men det er kun deler av barnehagens fellesrom og tekniske rom som er lagt i den øvre etasjen. Både småbarnsbasen og storbarnsbasen er nære knyttet opp i mot fellesrommet som er plassert sentralt i barnehagen. Administrasjonen er også lagt nære barnas arealer og fellesrommet, dette for å skape en oversiktlig barnehage med korte avstander mellom de ulike arealene.

KVADRAT arkitekter AS gjennomførte alle prosjekteringsfaser frem til og med ferdig bygg. Prosjektet er gjennomført som totalentreprise med Fredheim og Paulsby Bygg AS som totalentreprenør.