Prosjekttype: Sykehjem

Byggherre: Bærum kommune

Kommune: Bærum

Status: Forprosjekt 2016

 
 

Lindelia bo- og behandlingssenter

Nytt bo- og behandlingssenter på Lindelia i Bærum med 131 sykehjemsrom. Bygget er organisert i 4 fløyer for å sikre gode dagslysforhold, kontakt med uteområder og med tanke på en oversiktlig indre organisering. Prosjektets 11 bogrupper kan nås via en sentral inngangsfløy som også inneholder kantine, dagaktivitetssenter, aktivitetsrom, velværerom og administrasjon. Byggets fire fløyer blir separert av uterom med sansehager.

Vårt kontor har laget mulighetsstudie, skisseprosjekt og bidrag til tilbudsgrunnlag for totalentreprise, samt bidrag til ny reguleringsplan for tomta. Passivhusstandard. Totalt ca 13.000 m2 (inkl. p-kjeller).