Prosjekttype: Sykehjem, Omsorgsbolig, Interiør

Byggherre: Bergen kommune

Kommune: Bergen

Status: Detaljprosjekt 2017-2020

 
 

SANDSLI bo- og aktivitetssenter

Nytt sykehjem på Sandsli i Bergen med 120 sykehjemsrom og 30 omsorgsboliger av typen “omsorg pluss”. Prosjektet inneholder også dagsenter for demente, aktivitetsrom, velværerom og p-kjeller. Prosjektet legger stor vekt på demenstilpasning og gode uterom med sansehager.

Fullt prosjekt fra skisseprosjekt til ferdig bygg inkl. interiørprosjektering, i samarbeid med HR Prosjekt AS. Passivhusstandard. Totalt ca 20.000 m2.