Prosjekttype: Idrettsanlegg

Byggherre: Trondheim kommune

Kommune: Trondheim

Status: Mulighetsstudie 2017

 
 

Leangen idrettspark

Leangen idrettspark består av bygninger og haller med ulik tilstandsgrad fra ulike tidsperioder med forskjelligartet arkitektonisk uttrykk, materialbruk og farger. Samtidig er det innenfor området grønne arealer med baner, plener, skråninger, kratt, skog og større flotte trær som gjør at området fortsatt fremstår som park.

Mulighetsstudien har hatt som mål å illustrere arealer for utendørs- og innedørs aktiviteter basert på ønsker og prioriteringer fra idretten og fra kommunen, i første omgang et akutt behov for å sette opp en ny enkel treningshall som erstatning for plasthallen ved skøytebanen i sør, og erstatte det gamle garderobebygget mellom kunstgressbanene i nord-vest med et nytt langs kunstgressbanene.