Prosjekttype: Interiør

Byggherre: Levanger kommune

Kommune: Levanger

Status: Ferdigstilt 2016

 
 

LEvanger ungdomsskole

Komplett prosess for planlegging av løst og fast inventar for Levanger ungdomsskole på Røstad i Levanger, ca 6.500 m2. Vi har bidratt med brukeravklaringer, kartlegging, komplett anbud med leverandørnøytrale beskrivelser for anskaffelse av løst og fast inventar med møbleringsplaner, inkl. evaluering og oppfølging.