Prosjekttype: Barneskole, Ungdomsskole, Interiør

Byggherre: Rissa kommune

Kommune: Rissa

Status: Ferdigstilt 2018

 
 

Mælan skole

I samarbeid med Consto AS og Rambøll Trondheim vant vi sommeren 2017 konkurransen om ny og ombygd skole i Rissa kommune på Fosen.

Deler av dagens bygningsmasse skal beholdes og renoveres, øvrig erstattes med nybygg.
Skolen skal dekke 1-10. trinn, og i utformingen er det lagt vekt på stor grad av sambruk mellom trinn og fleksible løsninger. Nybygget består av trinnarealer med klasserom og spesialrom, samt fellesarealer med aula, kantine og folkebibliotek som knytter nytt og eksisterende bygg sammen.