Prosjekttype: Sykehjem, Omsorgsbolig

Byggherre: Røros Kommune

Kommune: Røros

Status: Pågående

 
 

ØVERHAGAeN BO- helse og velferdssenter

Nytt helsebygg på Røros som inneholder 22 sykehjemsplasser og 55 omsorgsboliger med heldøgnspleie. Prosjektet inneholder også administrative funksjoner, servicefunksjoner som kafe og kantine, flerbrukssal, ergoterapi og fysioterapi, frisør og fotpleie, dagsenter, publikumsarealer og et kapell. Øverhagaen bo- helse og velferdssenter vil også bli ny base for hjemmetjenesten. 

Bygget vil tilfredsstile passivhusstandard, og oppføres i massivtre. Totalt ca 9600 m2. 

KVADRAT arkitekter AS gjennomfører detaljprosjekt i samarbeid med Rambøll Trondheim AS. Ruta entreprenør AS er totalentreprenør.