Prosjekttype: Barnehage

Byggherre: Trondheim kommune

Kommune: Trondheim

Status: Ferdigstilt 2015

 
 

Øya Barnehage

Øya barnehage er dimensjonert for 8 baser, anslagsvis 136 barn. I byggets 1. etasje ligger 4 baser, fordelt på to småbarnsgrupper med egne innganger og garderober. Mellom småbarnsgruppene ligger hovedinngangen med tilhørende garderobefasiliteter for personalet og trapp/heis som betjener hele barnehagen. I forlengelsen av hovedinngangen har barnehagen et stort fellesrom. Fellesrommet har stor takhøyde som strekker seg over 2 etasjer. I byggets 2. etasje ligger 4 baser, fordelt på en storbarnsgruppe og en innføringsbarnehage, begge med separate innganger og garderober nås via egne utvendige trapper/svalganger. Sentralt plassert mellom storbarnsgruppen og innføringsbarnehagen ligger barnehagens administrasjon. Adkomst til administrasjonen er via hovedinngangen i byggets 1. etasje. I byggets kjeller ligger renholdssentral, lager og tekniske rom. Bygget er oppført i passivhusstandard med utstakt bruk av massivtre (vegger og etasjeskille) og bærende konstruksjoner av tre. Utvendig er barnehagen primært kledd med Accoya. Barnehagen er totalt ca 1.730 m2.

KVADRAT arkitekter AS gjennomførte alle prosjekteringsfaser frem til og med ferdig bygg. Prosjektet er gjennomført som totalentreprise med Betonmast Trøndelag AS som totalentreprenør.

Besøk også barnehagens facebookside.