Prosjekttype: Ungdomsskole, Idrettshall 

Byggherre: Skaun kommune

Kommune: Skaun

Status: Konkurranse 2017

 
 

SKAUN ungdomsskole

Konkurranse om ny ungdomsskole og idrettshall i Skaun.

Forslaget bygger på målsettingen som kommer fram i konkurransegrunnlag og rom- og funksjonsprogrammet fra Skaun kommune, og ønsket om å danne et attraktivt, sentralt og felles sted for skolene, barnehagene og idrettsanlegget i Børsa. Ny barneskole og flerbrukshall er etablerte bidragsytere til denne stedsdannelsen,- ungdomsskolen, idretts- og kulturbygget er det neste bidraget til etableringen av et sentralt og viktig sted i Børsa, - et kultursted. Kulturstedet skal være et av de viktigste stedene i Børsa sentrum. Skolen skal være en framtidsretta og utadvendt skole som er del av kulturplassen Børsa. Skolen skal være en synlig faktor i lokalsamfunnet, og være en viktig del av dette.