Prosjekttype: Videregående skole

Byggherre: Rogaland fylkeskommune

Kommune: Sola

Status: Forprosjekt 2017

 
 

Sola videregående skole

Det eksisterende skolebygget sto ferdig i 1985, skolen er et flott bygg som mottok Houens fonds diplom i 1991 for sin arkitektur. Når man i dag har behov for å utvide skolen er det viktig at det eksisterende bygget respekteres. Nybygget er lagt i forlengelsen av dagens bygg, på det som i dag er en åpen gresskråning. Sammenkoblingen mellom nytt og gammelt bygg er gjort liten, for å bevare dagens skole mest mulig.

Det nye skolebygget ligger på samme nivå som det eksisterende, slik at man lett kan forflytte seg mellom nytt og gammelt. Det legges en inngang til den nye delen av skolen i den nye forbindelsen mellom eksisterende skolebygg og nybygg, mens dagens hovedinngang inn til kantinen vil fortsatt fungere som inngang for hele den utbygde skolen. Personalinngang for nybygget er foreslått på sydsiden nært garderober for personalet i 1. etasje. Sykkelparkering etableres også her.

Forbindelsen mellom nybygg og eksisterende ligger mellom dagens kantine og et fellesareal som vil fungere som en utvidelse av kantinen, med åpen forbindelse opp til fellesarealet i 2. etasje der nybygget har utgang til et felles uteområde for nytt og gammelt bygg.