Prosjekttype: Reguleringsplan

Byggherre: Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Kommune: Trondheim

Status: Ferdigstilt 2016

 
 

Streintrøvegen

Komplett prosess og utarbeidelse av materiale for detaljreguleringsplan for deler av Steintrøvegen. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for etablering av snuplass, holdeplasser og hvilebod for busselskapet AtB. Planområdets totalareal er ca. 9,5 daa.
Mulighetsstudier, utredning av flere alternativer, grundig dokumentasjon og illustrasjoner, informasjonsmøte for berørte naboer mm.

Reguleringsplanen ble godkjent i januar 2016.

Arbeidet har vært del av prosjektering for etablering av hvilebod for AtB ved flere lokasjoner i Trondheim.

Vi har i samarbeide med STFK og AtB utviklet en hvilebod med eget design, som de ønsker å benytte som standard for hvileboder. Uttrykk, farger og innredning er utviklet med tanke på grafisk profil for AtB, samt sjåførenes behov til pauselokale.