Prosjekttype: Enebolig

Byggherre: Privat

Kommune: Trondheim

Status: Ett-trinns søknad 2018

 
 

Svalevegen

Tilbygg i to etasjer til eksisterende bolighus. Tilbygget består i hovedsak av garasje, stue og en løfteplattform. Prosjektet innebrer også en ombygging av eksisterende bygg slik at man får to soverom i dagens hovedetasje. Tilbygget med sine nye funksjoner gjør det mulig å forflytte seg trinnfritt innedørs fra garasje til boligens hovedetasje.