Prosjekttype: Barnehage

Byggherre: Trondheim kommune

Kommune: Trondheim

Status: Ferdigstilt 2014

 
 

Tirilltoppen Barnehage

Tirilltoppen barnehage er dimensjonert for 6 baser, anslagsvis 102 barn. I byggets 1. etasje ligger 4 baser, hvorav en småbarnsgruppe og  en mellomgruppe (som tilpasses etter behovet man har). Småbarnsgruppen og mellomgruppen har separate innganger og garderober. Hovedinngangen ligger sentralt plassert I byggets 1. etasje, her ligger trapp/heis som betjener hele barnehagen. Byggets 2. etasje huser storbarnsgruppen, gruppen har egen inngang og garderobe. Inngangen kan nås via utvendig trapp og svalgang, eventuelt via innvendig trapp og heis. I denne etasjen ligger også barnehagens administrasjon samt personalfasiliteter. I byggets kjeller ligger renholdssentral, lager og teknisk rom. Bygget er oppført iht. lavenergistandard.

KVADRAT arkitekter AS gjennomførte alle prosjekteringsfaser frem til og med ferdig bygg. Prosjektet er gjennomført som totalentreprise med Trebetong AS som totalentreprenør.